Wat opdrachtgevers van Karin Freke vinden

Karin Freke heeft in de afgelopen jaren meerdere opdrachten gedaan bij de ANWB. Zo heeft zij ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuw sociaal plan en een nieuwe cao. En heeft zij diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen ontwikkeld en een nieuw beoordelingssysteem opgezet. Ik ken Karin als een zeer betrokken praktisch ingestelde vrouw met een enorme inzet. Scherp in de analyse; in bredere verbanden kunnen denken maar ook de belangrijke details goed kennen; overzicht houden op het geheel en weten dat veel met elkaar samenhangt. Karin heeft uitstekende schrijfkwaliteiten en heeft haar zaken goed op orde. Zij kan veel werk aan en levert een prima kwaliteit. Karin je bent een topper!
Wout Janse, Manager Arbeidszaken ANWB, Den Haag

Karin heeft de afgelopen jaren diverse opdrachten voor het MCH gedaan. Zij heeft een aantal beleidsnotities geschreven, bestaand beleid geëvalueerd, een compleet handboek gemaakt voor de invoering van een nieuwe beoordelings- en beloningsbeleid en een complete HRM intranetsite ontwikkeld en gevuld met informatie. Voor zowel het MCH als haar drie coöperatiepartners, heeft zij een concept Sociaal Plan geschreven en de discussie van de onderhandelingsgesprekken in deze steeds vertaald in nieuwe voorstellen hetgeen geleid heeft tot één Sociaal Plan voor deze vier ziekenhuizen.
Voor mij is zij een gedroomde, gedreven HRM-er.  Zij onderscheidt zich door haar vakinhoudelijkheid en goede vermogen beleid te ontwikkelen, dit pragmatisch en doordacht  te vertalen naar consequenties voor leidinggevenden en medewerkers en hen daarvoor goede handvaten aan te reiken. Betrouwbaar, zorgvuldig, gericht op het resultaat, een heldere schrijfstijl en met een stevige dosis gezond verstand en humor.

Evelyne Beekhuizen, HRM manager, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Ik heb Karin leren kennen eind 2012, in de rol van directeur a.i. van de Stichting Welzijn Ouderen Katwijk. Deze Stichting was één van de fusiepartners die later de nieuwe brede welzijnsorganisatie Welzijnskwartier zou vormen. Als collega directeuren, hebben we heel prettig samengewerkt om de fusie verder voor te bereiden. Hierbij kwamen vooral de organisatorische talenten van Karin goed van pas. Vanaf de fusie, januari 2014, heeft Karin voor de nieuwe organisatie de hele P & O afdeling opgezet. Ze was de stuwende kracht achter het schrijven van het bedrijfsplan, het sociaal plan en het herinrichten van de nieuwe organisatie. Ze heeft een grote bijdrage geleverd aan het herplaatsen van boventallige werknemers, met als resultaat dat er geen gedwongen ontslagen zijn gevallen.

Karin heeft veel kwaliteiten. Ze kan werkgroepen aansturen, beleidsnotities schrijven, overleggen met de vakbond/OR, adviseren over personeels- en organisatievraagstukken enz. Karin heeft een hoog werktempo (hier moet je wel mee om kunnen gaan) en is doortastend en pragmatisch. Ze kan zich goed inleven in nieuwe situaties (dit was voor haar de eerste opdracht in de welzijnsbranche). Ze is vriendelijk en humoristisch en staat met de voeten in de klei. Heel erg betrokken. Kortom een heel goede en fijne collega, die hart voor de zaak heeft. Maar vooral een vrouw die je organisatie verder kan helpen. Ik vind het daarom heel jammer dat ze ons gaat verlaten. Maar ik weet wel, als er externe deskundigheid nodig is, waar ik die moet halen.

Piet van Arkel, directeur Welzijnskwartier, Katwijk

Bij Karin komen de woorden gedreven, deskundig, kritisch en enthousiast naar voren. Ze heeft bij de ANWB diverse klussen tot grote tevredenheid geklaard.
Al heel snel heb je door haar oprechte betrokkenheid het gevoel dat ze een ‘echte’ collega is.

John Luijben, Directeur HRM van de ANWB, Den Haag

Het Bronovo-ziekenhuis werkt voortdurend aan de verbetering van haar diensten. Dat geldt ook voor PO&O, waar Karin snel en met uitstekende kwaliteit een aantal klussen heeft uitgevoerd. 
Karin is een gedreven professional die haar werk leuk vindt en de lat hoog legt. Een positief kritische adviseur met werklust die afgesproken resultaten daadwerkelijk realiseert. En bovenal ook een prettig mens om in het team te hebben. Wij bevelen Karin van harte aan.

Paul Kramers, manager PO&O,
Bronovo ziekenhuis en Nebo verpleeghuis, Den Haag

Karin Freke heeft bij de GBF gedurende elf maanden een interim opdracht gedaan in de rol van hoofd P&O en lid van het MT. Ik heb haar ervaren als zeer deskundig, enthousiast en betrokken. Een kritische en prettige sparringpartner. Karin is communicatief sterk, laagdrempelig en bezit de gave om mensen mee te krijgen. Zij heeft P&O goed op de kaart gezet binnen onze organisatie, heeft een aantal projecten opgestart en de reorganisatie begeleid. Mede dankzij haar inzet, oog voor verschillende belangen en oplossingsgerichtheid verliepen de cao-onderhandelingen zeer vlot.
Paul van Leeuwen, algemeen directeur van
Timeos Pensioendiensten (voorheen GBF), Amsterdam

Karin Freke heeft de afgelopen jaren verschillende opdrachten voor mij en het Groene Hart Ziekenhuis uitgevoerd. Het is altijd een genoegen om met haar te mogen samenwerken. Karin is professioneel, doortastend, pragmatisch en heel toegankelijk. Ze heeft een bijzonder vermogen om snel tot de kern van de zaak door te dringen. Dit gecombineerd met haar betrokkenheid met degene met wie ze werkt en haar passie voor het vak maken haar tot een gewaardeerde adviseur. Een enthousiaste, deskundige en snelle adviseur bij wie ik verschillende soorten opdrachten in vertrouwde handen weet.
Christa de Vries, directeur Concernstaf Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Door de jaren heen heb ik een aantal keren met Karin samengewerkt. Altijd met veel plezier én met resultaat. Haar laatste klus voor de afdeling Bedrijfsadvisering bestond uit een aantal activiteiten voor het sectorplan voor de creatieve industrie. Karin is breed inzetbaar en schakelt soepel tussen verschillende activiteiten. Ze weet door haar kritische vragen snel door te dringen tot de kern van een probleem. Ze is pragmatisch, krijgt mensen mee en heeft een hoog werktempo waardoor ze snel de beoogde resultaten bereikt. Als opdrachtgever heb je soms moeite om haar bij te benen! Een leuke, vlotte vrouw aan wie je met een gerust hart een klus kunt overlaten!
Tria Louwes, hoofd bedrijfsadvisering van GOC, Veenendaal